Επικοινωνία

CARTOTECNICA A.E.

EΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Κεντρικό : Μοναστηριου 120, 54627 Θεσσαλονίκη
Tηλ.: 2310 526850, 502827 – Fax : 2310 551718 – E-mail : info@Konus.gr

Υποκατάστημα : Δρακόντος 18 Καισαριανή 16121 Αθήνα
Tηλ.: 210 7246164 – Fax : 210 7243094 – E-mail : info@Konus.gr